Nomade havo/vwo krijgt een broertje/zusje in 2023!

10 juni 2022

Beste allen,

In dit blog wil ik graag de heugelijke mededeling doen dat, wegens de succesvolle ontvangst van Nomade havo/vwo, is besloten om de vmbo versie al vanaf januari 2023 beschikbaar te stellen voor de collega’s en de scholen in het werkveld.

In dit blog laat ik kort zien wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen beide versies en wat de kern is van de vmbo-editie.

De verschillen:

Nomade havo/vwo is chronologisch van opzet. Om de tijdspanne van drie jaar met onderwijsinhoud te vullen, is een duidelijk structureel en vast kader nodig. De chronologie helpt ons om hierin te voorzien.

Nomade vmbo-tl + is thematisch van opzet. De vmbo-tl + voorziet in een 2-jarig programma. Dat maakt het mogelijk om nu meer vanuit thema’s te werken. Niet te veel uiteraard. We hebben gekozen voor 8 thema’s (4 per jaar).

Jaar 1:

1. Nederland

2. Consumptie

3. Globalisering

4. Innovatie en techniek

Jaar 2:

5. Duurzaamheid

6. Overheid en bestuur

7. Crisis, rampen en oorlogen

8. Burgerschap

Om toch een bepaalde structuur te bieden wordt binnen deze thema’s wel weer chronologisch gewerkt.. Elk thema bestaat uit 4 paragrafen tekst, verwerkingsvragen, een begrippenlijst en een opsomming van de leerdoelen.

Er zijn ook verschillen. De begrippenlijst is nu per paragraaf en er is een opsomming van leerdoelen opgenomen om de vmbo-leerling net dat surplus aan structuur te bieden. De teksten zijn ook wezenlijk anders; kortere paragrafen, bewust vermijden van lange zinsconstructies, e.d.

De overeenkomsten:

Eigenlijk zijn alle andere vakdidactische-, pedagogische- en ontwerpcriteria gehandhaafd. Er wordt ook weer geschreven in een stijl die bij de leeftijdsgroep past en op een meer ‘aansprekende’ vorm. Ook zijn alle sub thema’s weer present. Naast de leerteksten en de verwerkingsvragen zijn de bekende onderdelen ook weer opgenomen. Bijvoorbeeld bij het thema Nederland:

Belevingsopdrachten (onder andere de opdracht: Interview drie mensen in je omgeving over de vraag over ‘Wat is een Nederlander’)

Een dag in het leven van (in dit geval Julius Civillius en de mythe van de Bataafse Opstand)

De Stad (in dit geval de oudste stad van Nederland)

Moeilijke Kwesties (onder andere het slavernijverleden)

De Kunst van het Kijken (kan niet anders dan De Nachtwacht)

Topografie.

Deze nieuwe hoofdstukindeling en het werken vanuit thema’s, heeft voor ons als auteurs weer heel veel nieuwe, leuke en interessante inzichten en ideeën opgeleverd, zoals:

– Welke stad selecteren we bij het hoofdstuk Globalisering?

Uitkomst: Shanghai, als belangrijke havenstad in de wereldeconomie.

En welke stad bij Innovatie?

Uitkomst: San Francisco, als innovatief centrum van de wereld.

Dit waren steden die helemaal niet voorkwamen in de havo/vwo editie.

– Welke persoon is representatief voor Innovatie en techniek?

Uitkomst: De leerling zelf! Die vervolgens een interview afneemt bij zijn opa en oma om te praten over technologische ontwikkelingen en de impact op de samenleving.

En wie voor het thema Globalisering?

Uitkomst: Een immigrant die buiten de grenzen van zijn land werkt, in dit geval een persoon uit India die in Afrika voor China aan de spoorlijn werkt.

– Welke Kunst van het Kijken kunnen we gebruiken bij het thema Innovatie en Techniek?

Uitkomst: De Victoriaanse Stijl, die werd gebruikt bij het bouwen van bruggen en gebouwen. De Victoriaanse Stijl was immers  een gevolg van de Industriële Revolutie.

De topografie is als traditionele afsluiting weer zinvol gekoppeld aan de thema’s.

Ik hoop dat u ziet dat ook deze editie weer een intellectuele, zinvolle en creatieve methode wordt waarbij de leerlingen samenhang zien en ervaren, onderzoekjes verrichten, hun creativiteit mogen aanspreken en hierdoor hopelijk plezier ervaren in het ontdekken van ons gemeenschappelijke verhaal.

Voor het schooljaar 2021-2022 was dit het laatste blog. Tot ziens in 2022-2023. Een fijne vakantie toegewenst allemaal!