Nieuwe lesmethode Mens & Maatschappij vmbo

22 december 2022

Dit voorjaar hebben we Nomade, de nieuwe havo/vwo-methode voor Mens & Maatschappij, uitgebracht. Het lesboek volgt de tijdvakken vanaf prehistorie tot aan deze moderne tijd.

Momenteel zijn we bezig met het schrijven van het lesboek Nomade voor vmbo. Bij deze methode is gekozen voor een thematische aanpak. In het komende studiejaar 2023-2024 worden achtereenvolgens de thema’s Nederland, Consumptie, Globalisering en Innovatie behandeld. Uiteraard zijn er naast de algemene leerstof ook weer subthema’s zoals De Stad, Moeilijke Kwesties en de Kunst van het Kijken. Bijzonder is het dat in het nieuwe schooljaar nog meer de samenhang wordt gezocht met onze nieuwe digitale methode. Hier komen onder meer de subthema’s Een dag in het leven van, Topografie en de Belevingsopdrachten.

Check regelmatig deze website. Binnenkort delen wij een preview van deze nieuwe methode.