Mens & Maatschappij

17 maart 2022

Binnenkort komt de methode Nomade voor Mens&Maatschappij beschikbaar voor u. We zijn nu druk bezig om deel 1 van de havo/vwo methode te ontwikkelen. Verwacht wordt dat we in juni 2022 dit eerste boek met theorie en opdrachten gedrukt kunnen hebben.

Nomade is een unieke methode voor M&M omdat het zowel vakspecifieke als vakoverstijgende opdrachten bevat, actuele en tijdloze thema’s, betekenisvolle belevingsopdrachten en moeilijke kwesties. Uiteraard is er ook theorie waarmee we bij havo/vwo een chronologische kapstok bieden. Zo wordt theorie vanuit Aardrijkskunde, Economie én Geschiedenis behandeld. Nomade biedt daarmee tegelijk een nuttige structuur voor u en de vrijheid om als docent zelf keuzes te maken.

Meer weten? Zie https://www.mens-en-maatschappij.nl