§ 6 De tijdvakken

Tijdvakken

De tijdvakken van de geologie moet je niet verwarren met de 10 tijdvakken die bij geschiedenis gebruikt worden. Deze tijdvakken en de kenmerkende aspecten die daarbij horen, moet je goed leren want ze komen vaak terug. Veel leerlingen hebben er moeite mee. Toch zijn sommige tijdvakken helemaal niet zo moeilijk.

Zo heet tijdvak 10 ‘de tijd van Televisie & Computer’. Daar leven we nu in. Dat is best logisch, want nooit in de geschiedenis waren er (zoveel) televisies en computers als nu.

Tijdvak 9 heet ‘de tijd van Wereldoorlogen’. Misschien kun je al raden wat er toen gebeurde. De Eerste en de Tweede Wereldoorlog vonden toen plaats.

Vóór de wereldoorlogen kwam het industriële tijdperk op gang. De industrie verleende zich goed voor het maken van wapens, die in het tijdvak later gebruikt werden. Dit tijdvak heet dan ook tijdvak 8 ‘de tijd van Burgers & Stoommachines’.

In tijdvak 5 ‘Ontdekkers & Hervormers’ ontdekte onder andere Columbus het werelddeel Amerika. Een logische gebeurtenis in dat tijdvak als je kijkt naar de naam van het tijdvak.

Hetzelfde geldt voor het tweede tijdvak ‘Grieken & Romeinen’. Dit is het tijdvak waarin het Romeinse rijk zijn bloeiperiode had.