§ 4 Waar ben je op de wereld?

Geocaching

Wist je dat speuren door plaatsbepaling op aarde ook een hobby kan zijn? Dat noemen we geocaching. Dat is zoeken en het vinden van schatten. Benieuwd hoe het werkt? Tom en Neel doen aan geocaching en leggen het uit:

Meridiaan van Greenwich

De Meridiaan van Greenwich (of eigenlijk de IERS-referentiemeridiaan) verdeeld de wereld in het oostelijk halfrond (oosterlengte) en het westelijk halfrond (westerlengte). Deze denkbeeldige lijn heeft haar naam te danken aan de plaats waar het doorheen loopt, namelijk Greenwich in Groot-Brittanië. Deze lijn heeft ook alles te maken met het tijdsverschil op aarde.

Zo nemen we de tijd bij Greenwich als ijkpunt. Greenwich is 00:00 GMT (Greenwich Mean Time). Nederland is +01:00 GMT. Ofwel: als het in Greenwich 00:00 uur is, is het in Nederland 01:00 uur.  In Mexico is het op hetzelfde moment juist 6 uur vroeger dan op dat moment in Greenwich (GMT-6).

Note: om het nog even extra verwarrend te maken: de IERS-referentiemeridiaan is in wezen de echte, kloppende nulmeridiaan, deze moest eigenlijk gelijk te lopen met de meridiaan van Greenwich het wijkt af door een meetfout (en door de plaatverschuivingen) waardoor de Greenwich toch 5,31 seconden afwijkt van de echte nulmeridiaan die gebruikt wordt voor GPS.

Jev Dewitte, Creative Commons