§ 2 De opkomst van de landbouw

Wat zien we nu nog terug van de Eufraat en de Tigris?

De Eufraat en de Tigris waren de bron van water en daarom waren deze rivieren ook erg goed voor de landbouw. Het bracht een vruchtbaar gebied voort. Echter, vandaag de dag krijgen deze rivieren steeds meer te maken met klimaatverandering. Daardoor komt er steeds minder water in de rivier te staan en droogt de rivier als het ware op. Maar klimaatverandering is niet de enige reden. Het is ook politiek. Er worden namelijk dammen in de rivier gebouwd die het water grotendeels tegenhouden. Internationaal is afgesproken dat landen niet zomaar de waterstromen die ze met buurlanden delen, mogen afkappen, maar zowel Turkije als Iran trekt zich daar weinig van aan. Als gevolg verlaten veel boeren hun land bij de rivieren en zullen de verlaten als hun akkers verdrogen. Turkije Amnesty International trekt aan de bel: https://www.amnesty.nl/wordt-vervolgd/eufraat-tigris-moerassen-irak

Bron: Trouw.nl, 2018.

De mogelijke plaats van het paradijs en het begin van de landbouw

Je hebt vast wel eens van Adam en Eva in het paradijs gehoord. Gelovigen die onderzoek hebben gedaan naar de plaats van het paradijs, denken dat je  het paradijs moet zoeken tussen de grote rivieren de Eufraat en de Tigris, omdat deze rivieren in de boeken genoemd worden. Het gebied tussen de rivieren heette Mesopotamië.

Kaïn (of Kabiel) en Abel (of Habel/ Habiel) zijn in de Tenach, de Bijbel en de Koran de twee oudste zonen van Adam en Eva. Abel werd schaapherder en Kaïn legde zich toe op de landbouw.

De eerste verhalen in de belangrijkste boeken van de 3 grootste geloven komen zo overeen met de aardrijkskunde en geschiedenis. De eerste mensen in de 3 grootste religies begonnen met landbouw in het Midden-Oosten. 

Arbeidsdeling en specialisatie

Door arbeidsdeling gingen mensen zich specialiseren. Zo werden mensen smid, houtbewerker of schilder. Door de tijd heen ontwikkelde zich dat door. We zien het zelfs nu nog terug. Zo ken je misschien nu nog wel de kaasboer, de groenteman, de kledingreparatie en de kooplui op de markt met specifieke kramen. Maar er is ook veel veranderd. Zo kunnen we alles in de supermarkt kopen, of bestellen op grote webshops. Is daar nog kunst aan?

Alle houtbewerkers, alle schilders en andere specialiteiten gingen zich verenigen. Alle houtbewerkers samen vormden de ambacht van de houtbewerker. Dat woord gebruiken we nog steeds. De klompenmaker heeft een ambachtsberoep.