De brochure Mens & Maatschappij is verzonden!

14 maart 2022

Deze week ontvangt uw school t.a.v de sectie Mens & Maatschappij de brochure over onze nieuwe onderwijsmethode. Deze is speciaal voor havo/vwo. Vmbo volgt in 2023.

Heeft u geen brochure ontvangen? U kunt deze aanvragen via info@senecaburgerschap.nl